Ивайло Стоянов е представител на „Феста Холдинг” АД в Надзорния съвет на „Инвестбанк“ АД от месец януари 2021г.

Притежава диплома за магистърска степен „Финанси“ от Университета за национално и световно стопанство и магистърска степен по Бизнес администрация от Чикагски Университет в Чикаго, Илинойс.

Ивайло Стоянов има богат опит в банковия секор. Заемал е длъжността „Главен финансов директор“ и член на УС на „Алианц Банк България“. От 2019-а година е Директор Стратегическо планиране и финанси в Международна банка за икономическо сътрудничество. Експерт на стратегическо ниво по отношение на корпоративни финанси, вливания и придобивания, вътрешен и външен одит.