Информация

Продават се магазини, офиси и подземни паркоместа на бул. България 110 (сграда 3 TOPS), с лесен достъп от булеварда:

Бул. България 110, секция А, Сутерен, Магазин М.2 с ид. 68134.1932.814.1.115, площ 312 кв.м

Бул. България 110, секция А, Сутерен (-2), Паркомясто Р 14 с площ 20 кв.м

Бул. България 110, секция А, Сутерен (-2), Паркомясто Р 15 с площ 20 кв.м

Бул. България 110, секция А, Сутерен (-2), Паркомясто Р 10 с площ 18 кв.м

Бул. България 110, секция А, Сутерен (-2), Паркомясто Р 11 с площ 18 кв.м

Бул. България 110, секция А, Сутерен (-2), Паркомясто Р 12 с площ 20 кв.м

Бул. България 110, секция А, Сутерен (-2), Паркомясто Р 13 с площ 20 кв.м

Бул. България 110, секция В, Сутерен, Магазин М.3 с ид. 68134.1932.814.1.135, с площ 194 кв.м

Бул. България 110, секция В, Сутерен, Магазин М.4 с ид. 68134.1932.814.1.136, с площ 89 кв.м

Бул. България 110, секция В, Сутерен (-2), Паркомясто Р 14 с площ 17 кв.м

Бул. България 110, секция В, Сутерен (-2), Паркомясто Р 15, с площ 17 кв.м

Бул. България 110, секция В, Сутерен (-2), Паркомясто Р 16, с площ 18 кв.м

Бул. България 110, секция В, Сутерен (-2), Паркомясто Р 21 с площ 18 кв.м

Бул. България 110, секция В, Сутерен (-2), Паркомясто Р 22 с площ 18 кв.м

Бул. България 110, секция В, Сутерен (-2), Паркомясто Р 23 с площ 18 кв.м

Бул. България 110, секция С, Мазе С.60 с площ 7 кв.м

Бул. България 110, секция С, Мазе С.61 с площ 7 кв.м

Бул. България 110, секция С, Сутерен (-2), Паркомясто Р 10 с площ 17 кв.м

Бул. България 110, секция С, Сутерен (-2), Паркомясто Р 7 с площ 21 кв.м

Бул. България 110, секция С, Сутерен (-2), Паркомясто Р 8 с площ 17 кв.м

Бул. България 110, секция С, Сутерен (-2), Паркомясто Р 9 с площ 21 кв.м

Адрес на имота

Контакти

Свържи се с нас