Инвест Оптима

Инвест Оптима

  • Разплащателна сметка в лева
  • Международна дебитна карта Debit MasterCard
  • 24/7 онлайн банкиране в активен режим – без месечна такса

Какво може да изберете на цената на една обща месечна такса:

  • Безплатно издаване на дебитна карта
  • Неограничен брой безплатни тегления с дебитната карта Debit Mastercard PayPass на АТМ на Инвестбанк;
  • Неограничен брой безплатни плащания на ПОС при търговец;
  • Неограничен брой  вътрешнобанкови плащания, наредени през интернет банкиране;
  • Неограничен брой безплатни плащания на битови сметки  за клиенти, регистрирани за услугата „Времето е пари“;
  • Безплатно електронно извлечение по електронна поща.

Месечна такса 3,99 лв.!

Услуги включени в Пакет „Инвест Оптима“
 
Брой Стандартни условия за една услуга по Тарифа* Преференциални условия
Издаване на дебитна карта
 
1 1,50 лв. без такса
Разплащателна сметка с дебитна карта  Debit Mastercard PayPass 1 2,59 лв без такса обслужване
Интернет банкиране
 
1 1,50 лв. без месечна такса
Вътрешнобанкови преводи през Интернет банкиране
 
неограничено 0,55 лв. неограничено
Теглене в брой на АТМ на Банката неограничено 0,30 лв.
 
неограничено
Плащане на ПОС при търговец неограничено 0,20 лв. – ПОС на др.банка
0,00 лв. – ПОС на Банката
неограничено
Плащане на комунални услуги
 
неограничено 0,20 лв.
 
2 броя в цената на пакета
Електронно извлечение
 
месечно безплатно безплатно
ЦЕНА НА ПАКЕТА 10,19 лв. 3,99 лв.
**Цените са калкулирани при следните допускания:
Вътрешнобанкови преводи през Интернет банкиране 2 бр. * 0,55 лв.
Теглене в брой на АТМ на Инвестбанк 5 бр. * 0,30 лв.
Плащане на ПОС при търговец 8 бр. * 0,20 лв.
 
Плащане на комунални услуги 2 бр. * 0,20 лв.