Бърз онлайн потребителски кредит

Бърз онлайн потребителски кредит

  • Улеснена процедура
  • Кандидатстване 24/7
  • Изцяло онлайн
до 3 год.
срок на погасяване
до 5 000 лв.
максимален размер
30%
лихвен процент
Предимства

  • Лесно кандидатстване, заявяване изцяло онлайн, 24 часа в денонощието.
  • Бързо одобрение – до 15 мин след подписване на документи онлайн, чрез Евротръст.
  • За този кредит банката не изисква представяне на копие от трудов договор.
  • Без поръчители, без лице за контакт, само с българска лична карта или български паспорт.
  • Фиксирана лихва
Параметри

Минимален срок на погасяване

10 месеца

Максимален срок на погасяване

36 месеца

Минимален размер

1 000 лв. 

Максимален размер

5 000лв. 

Погасяване

Анюитетни вноски. Месечната вноска е по избор на клиента - съответно на 5, 10, 15 или 20 число от месеца

 Валута

BGN