Бърз потребителски кредит – овърдрафт за физически лица

Бърз потребителски кредит – овърдрафт за физически лица

  • Одобрение до 15 минути и незабавно получаване на сумата по сметката
  • Лесно кандидатстване
  • Фиксирана лихва
  • Без изисквания за обезпечение или за застраховка на кредитополучателя

до 7000 лв.
размер на кредита
до 24 месеца
срок на погасяване
до 15 мин.
одобрение
Предимства

  • Oвърдрафт до 7 000 лв. при срок на погасяване до 24 месеца с възможност и за автоматично удължаване за същия период
  • Одобрение до 15 минути и незабавно получаване на сумата по сметката
  • Лесно кандидатстване
  • Фиксирана лихва
  • Без изисквания за обезпечение или за застраховка на кредитополучателя
Параметри

Цел

Текущи нужди 

Валута

BGN

Срок на кредита

Срок на погасяване: 24 месеца с автоматично удължаване за нов период, в случай, че клиентът не е допускал просрочия за срока на кредита по този или други кредити в Инвестбанк АД; Срок на усвояване - до 23 месеца от датата на подписване на договора за кредит, с автоматично удължаване за нов период, в случай, че клиентът не е допускал просрочия за срока на кредита по този или други кредити в Инвестбанк АД. 

Лихвен процент

34% 

Минимална сума на кредита

600 лева

Максимална сума за кредита

До 7 000 лева (но не повече от 5 заплати, съгласно справката в НОИ). 

Усвояване

Многократно в режим на овърдрафт.

Такси и комисионни

Такса за разглеждане на документи: До 1000 лв - 15 лева; 1000 - 3000 лева - 35 лева; 3000 - 5000 лева - 60 лева; Над 5000 - 80 лева - плаща се от кредита само при одобрен кредит. Такса за оценка на риска- 1,25% - плаща се от кредита само при одобрен кредит; Без такса предсрочно погасяване.