Бърз потребителски кредит

Бърз потребителски кредит

  • Одобрение до 15 минути и незабавно получаване на сумата по сметката
  • Кредит за спешни и непредвидени разходи
  • Сума до 5 000 лв.
  • Бърза и улеснена процедура за кандидатстване и без нужда от обезпечение
до 5 000 лв
размер
до 3 год
срок на погасяване
Предимства

  • Одобрение до 15 минути и незабавно получаване на сумата по сметката
  • Фиксирана лихва
  • Срок на погасяване - до 36 месеца
  • Сума до 5 000 лв. при бърза и улеснена процедура за кандидатстване и без нужда от безпечение
  • Можете да получите бърз потребителски кредит, дори ако ползвате и друг кредит, при редовно погасяване на съществуващия кредит, без допуснати просрочия и при достатъчност на дохода
  • Кредитът се предоставя в лева и е предназначен за клиенти с работна заплата, по-голяма от минималната за страната, на възраст от 18 до 65 години
Параметри

Цел

Текущи нужди

Валута

BGN

Максимален срок на погасяване

До 36 месеца

Вид на лихвения процент

Фиксиран 

Минимална сума на кредита

1000 лева

Максимална сума за кредита

5 000 лева за искания за кредит, подадени на гише в банков офис

Усвояване

Еднократно през разплащателна сметка (до 1 месец след подписване на договор)

Такси и комисионни

До 1000 лева - 10 лева; 1000,01 - 1500 лева - 20 лева; 1500,01 - 2000 лева - 30 лева; 2000,01 - 3 000 лева - 50 лева; 3000,01 - 4000 лева - 100 лева; 4000,01 - 5000 лева - 130 лева