RSS Към IBANK.BG >
корпоративен блог

Анализ на икономическата ситуация в Еврозоната

17 Ноември 2012
eurozone

Прочетено във в. “Банкеръ”, брой 46 (1012) – 16.11.2012

Николай Ваньов, брокер, Инвестбанк АД

Центърът се крепи, периферията пак закуца

Икономическите новини задаваха тона в Европа през седмицата. Еврозоната официално е в рецесия след като брутният й вътрешен продукт се понижи през третото тримесечие на годината. Данните за ръстовете или спадовете, измерени в отделните страни, които използват еврото, обаче бяха коренно различни. Държавите от т. нар. ядро се представиха сравнително добре и дори надминаха очакванията на анализаторите, докато периферните страни за пореден път разочароваха пазарите. Изключение от общата картина този път направи Италия, чийто БВП се понижи с 0.2% при очакван спад от 0.5 процента. Макар и малка, тази разлика насочи вниманието на инвеститорите към италианските държавни ценни книжа, които получиха солидна подкрепа и доходността по облигациите с десетгодишен срок до падежа през седмицата спадна с 8.2 базисни точки – до 4.886 процента.

Също положителна, макар и със значително по-малки измерения, бе седмицата за немските бундове и за френските ДЦК. Най-голямата икономика в Европа успява да запази растежа си въпреки негативните ефекти от дълговата криза. Доходностите, при които инвеститорите търгуват бундовете , се намират около най-ниските си нива от 11 седмици насам. Към края на седмицата десетгодишната доходност по тях бе 1.338% при седмичен спад от 0.9 базисни точки. Подобна бе и ситуацията във Франция, където БВП отбеляза минимален ръст от 0.2% при очакван нулев растеж. Пазарните участници възприеха тази изненада позитивно и това доведе до ръст в цените на френските ДЦК. Книжата с десетгодишен срок до падежа и с купон от 2.25% се търгуваха при цени от 1015.35 евро за 1000 евро номинал, отбелязвайки седмичен ръст от 4.28 евро.

Най-губещи през седмицата за пореден път бяха испанските книжа. Южната страна отбеляза поредното тримесечие на икономически спад, този път равняващ се на 1.6 процента. Текущата ситуация, която притиска правителството на премиера Рахой до стената – проблемите в банковата система, нивото на безработица от 26% и нежеланието за изискване на спасителна финансова помощ от ЕЦБ – доведе до ново повишение на доходностите по испанските ДЦК. То бе 7.7 базисни точки – до 5.885% при книжата с десетгодишен матуритет.

В САЩ икономическите проблеми останаха на по-заден план. Щатската икономика се намира в много по-добра ситуация от тази на еврозоната . Очакваният годишен ръст за 2012-а е над 2 процента. Вниманието на участниците на пазарите на държавен дълг в най-голямата световна икономика е насочено почти изцяло към започващите преговори за преодоляването на т. нар. фискална пропаст. Става дума за мерки за повишаване на данъците и за бюджетни съкращения, които влизат в сила от началото на 2013 г., ако не са предоговорени преди това. Несигурността, породена от тези преговори и възможността САЩ да изпадне отново в рецесия поради действието на тези мерки, насочи инвеститорите към трежъритата. Доходностите по десетгодишните книжа отбелязаха седмичен спад от 3.2 базисни точки и стигнаха до 1.575 процента.

Коментарът не представлява препоръка за покупка или продажба на ценни книжа.

Категории:

Публикувай коментар

Трябва да се логнете, за да публикувате коментар.