ние сме партньори с нашите клиенти

Често задавани въпроси

 • ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ
 • ПЛАЩАНИЯ НА БИТОВИ СМЕТКИ
 • ДЕБИТНИ КАРТИ
 • МЕЖДУНАРОДНИ РАЗПЛАЩАНИЯ
 • КРЕДИТИ
 • ДЕПОЗИТИ

  Кой може да разкрива срочни депозити в ИНВЕСТБАНК АД?

  Всички видове депозити, предлагани от Инвестбанк, могат да бъдат разкривани от физически лица и фирми.

  Каква е таксата за откриване и поддържане на срочни депозити?

  Депозитите в ИНВЕСТБАНК АД се откриват и поддържат безплатно.

  В какви валути могат да се откриват депозити?

  По избор на клиента, депозит може да бъде открит в левове, евро или щатски долари.

  Налага ли се наказателна лихва при предсрочно прекратяване на срочен депозит?

  Наказателна лихва не се налага, а се изплаща лихвата по спестовните влогове.

  Какви предимства предлагат срочните депозити в ИНВЕСТБАНК?

  Инвестбанк чрез спестовните си продукти предоставят възможност на клиентите си за гъвкаво управление на инвестираните средства, изгодни лихви, както и атрактивни бонуси – безплатна дебитна карта, възможност за получаване на овърдрафт кредити и др.