ние сме партньори с нашите клиенти

Често задавани въпроси

 • ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ
 • ПЛАЩАНИЯ НА БИТОВИ СМЕТКИ
 • ДЕБИТНИ КАРТИ

  Какви дебитни карти предлага ИНВЕСТБАНК?

  Инестбанк предлага на своите клиенти местни и международни дебитни карти VISA Electron, V PAY и Debit MasterCard PayPass.

  Издаването на дебитни карти Maestro от Инвестбанк е преустановено от края на 2015 г. Картодържателите с Maestro ще имат достъп до пълната функционалност на картата до изтичането на нейната валидност. Впоследствие тя ще бъде преиздадена на Debit MasterCard PayPass, VISA Electron или V PAY.

  Какво следва да направя след като получа картата си от ИНВЕСТБАНК?

  След като получите Вашата карта, трябва да се запознаете подробно с общите условия за издаване на картата, с препоръките, съдържащи се в плика със секретния ПИН-код, както и с допълнителната информация, която банката Ви дава.

  Сбърках три пъти ПИН-кода си. Какво е необходимо да направя?

  Обърнете се към Инвестбанк за разблокиране на картата, ако помните ПИН-кода си, или за преиздаване, при условие, че не можете да си спомните кода.

   

 • МЕЖДУНАРОДНИ РАЗПЛАЩАНИЯ
 • КРЕДИТИ
 • ДЕПОЗИТИ