ние сме партньори с нашите клиенти

Често задавани въпроси

 • ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ
 • ПЛАЩАНИЯ НА БИТОВИ СМЕТКИ
 • ДЕБИТНИ КАРТИ
 • МЕЖДУНАРОДНИ РАЗПЛАЩАНИЯ

  С какви вальори работи ИНВЕСТБАНК?

  Банката извършва плащания в чуждестранна валута с вальор spot – два работни дни след датата на платежното нареждане и с вальор express – следващ работен ден или същия ден/само за щатски долари/. Входящите плащания се извършват с вальор един работен ден след вальора, указан от банката-кореспондент.При документарни операции се прилага вальора на Банката-кореспондент.

  В какъв срок банката предоставя копие от SWIFT- съобщението?

  Банката предоставя копие от SWIFT съобщението за издаден превод в деня на неговото нареждане.

  Предлага ли ИНВЕСТБАНК документарни операции?

  Банката предлага висококвалифицирано обслужване на клиентите си във връзка с всички видове международни документарни операции: документарно инкасо, документарни акредитиви, банкови гаранции

  Какви експресни международни преводи предлага ИНВЕСТБАНК?

  Получаване на парични преводи в EUR от Испания чрез системата CHOICE MONEY TRANSFER (новото име на Master Envios Unidos)

   

 • КРЕДИТИ
 • ДЕПОЗИТИ