ние сме партньори с нашите клиенти

OTC сделки

Във връзка с изискванията на ЗПФИ, Инвестбанк  АД, в качеството си на инвестиционен посредник, оповестява сключването на сделки извън регулиран пазар  (ОТС сделка) както следва:

 1. Дата на сделката: 31.12.2018 г.; 16:50 ч.

Тип: Продажба

Емитент: V Telecom Investment” S.C.A

Вид на финансовия инструмент:  акции

Съвкупен брой ценни книга обект на сделката:   593

Цена : 4252.451

Валута на сделките:  EUR

Обща стойност на сделката:  2 521 703.44 евро

Дата на сделката:  31.12.2018 г.

Дата на сетълмент: 31.12.2018 г.

Дата на публикуване: 31.12.2018 г.

 2Дата на сделката: 31.12.2018 г.; 16:50 ч.

Тип: Покупка

Емитент: V Telecom Investment” S.C.A

Вид на финансовия инструмент:  акции

Съвкупен брой ценни книга обект на сделката:   593

Цена : 4252.451

Валута на сделките:  EUR

Обща стойност на сделката:  2 521 703.44 евро

Дата на сделката:  31.12.2018 г.

Дата на сетълмент: 31.12.2018 г.

Дата на публикуване: 31.12.2018 г.

 1. Дата на сделката: 31.12.2018 г.; 16:51 ч.

Тип: Продажба

Емитент: V Telecom Investment General Partner” S.A

Вид на финансовия инструмент:  акции

Съвкупен брой ценни книга обект на сделката:   593

Цена : 4252.451

Валута на сделките:  EUR

Обща стойност на сделката:  2 521 703.44 евро

Дата на сделката:  31.12.2018 г.

Дата на сетълмент: 31.12.2018 г.

Дата на публикуване: 31.12.2018 г.

2. Дата на сделката: 31.12.2018 г.; 16:51 ч.

Тип: Покупка

Емитент: V Telecom Investment General Partner” S.A

Вид на финансовия инструмент:  акции

Съвкупен брой ценни книга обект на сделката:   593

Цена : 4252.451

Валута на сделките:  EUR

Обща стойност на сделката:  2 521 703.44 евро

Дата на сделката:  31.12.2018 г.

Дата на сетълмент: 31.12.2018 г.

Дата на публикуване: 31.12.2018 г.

……………………………………………………….

1. Дата на сделката: 29.08.2018 г.; 10:25 ч.

Тип: Продажба

Емитент: М+С 97 АД

Емисия:  BG1100042081 

Вид на финансовия инструмент:  акции

Съвкупен брой ценни книга обект на сделката:   47

Цена : 2.127659574

Валута на сделките:  BGN

Обща стойност на сделката:  100.00 лв.

Дата на сделката:  29.08.2018 г.

Дата на сетълмент: 29.08.2018 г.

Дата на публикуване: 29.08.2018 г.

 

2. Дата на сделката: 29.08.2018 г.; 10:25 ч.

Тип: Покупка

Емитент: М+С 97 АД

Емисия:  BG1100042081 

Вид на финансовия инструмент:  акции

Съвкупен брой ценни книга обект на сделката:   47

Цена : 2.127659574

Валута на сделките:  BGN

Обща стойност на сделката:  100.00 лв.

Дата на сделката:  29.08.2018 г.

Дата на сетълмент: 29.08.2018 г.

Дата на публикуване: 29.08.2018 г.

——————————————————-

1. Дата на сделката: 12.02.2018 г.; 11:48 ч.

Тип: Продажба

Емитент: СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД

Емисия:  BG1100003109 

Вид на финансовия инструмент:  акции

Съвкупен брой ценни книга обект на сделката:   156

Цена : 0.78

Валута на сделките:  BGN

Обща стойност на сделката:  121.68 лв.

Дата на сделката:  12.02.2018 г.

Дата на сетълмент: 12.02.2018 г.

Дата на публикуване: 12.02.2018 г.

 

2. Дата на сделката: 12.02.2018 г.; 11:49 ч.

Тип: Продажба

Емитент: СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД

Емисия:  BG1100003109 

Вид на финансовия инструмент:  акции

Съвкупен брой ценни книга обект на сделката:   155 821

Цена : 0.78

Валута на сделките:  BGN

Обща стойност на сделката:  121 540.38 лв.

Дата на сделката:  12.02.2018 г.

Дата на сетълмент: 12.02.2018 г.

Дата на публикуване: 12.02.2018 г.

 ————————————————————–

1. Дата на сделката: 07.12.2016 г.; 12:12 ч.

Тип: Продажба

Емитент: Полимери АД (в несъстоятелност)

Емисия:  BG11PODEAT11 

Вид на финансовия инструмент:  акции

Съвкупен брой ценни книга обект на сделката:  9 113

Цена : 28.55

Валута на сделките:  BGN

Обща стойност на сделката: 260 176.15 лв.

Дата на сделката:  07.12.2016 г.

Дата на сетълмент: 07.12.2016 г.

Дата на публикуване: 07.12.2016 г.

 

2. Дата на сделката: 07.12.2016 г.; 12:12 ч.

Тип: Покупка

Емитент: Полимери АД (в несъстоятелност)

Емисия:  BG11PODEAT11 

Вид на финансовия инструмент:  акции

Съвкупен брой ценни книга обект на сделката:  9 113

Цена : 28.55

Валута на сделките:  BGN

Обща стойност на сделката: 260 176.15 лв.

Дата на сделката:  07.12.2016 г.

Дата на сетълмент: 07.12.2016 г.

Дата на публикуване: 07.12.2016 г.

 

3. Дата на сделката: 07.12.2016 г.; 14:07 ч.

Тип: Продажба

Емитент: Полимери АД (в несъстоятелност)

Емисия:  BG11PODEAT11 

Вид на финансовия инструмент:  акции

Съвкупен брой ценни книга обект на сделката:  11 200

Цена : 28.55

Валута на сделките:  BGN

Обща стойност на сделката: 319 760.00 лв.

Дата на сделката:  07.12.2016 г.

Дата на сетълмент: 07.12.2016 г.

Дата на публикуване: 07.12.2016 г.

 

4. Дата на сделката: 07.12.2016 г.; 14:07 ч.

Тип: Покупка

Емитент: Полимери АД (в несъстоятелност)

Емисия:  BG11PODEAT11 

Вид на финансовия инструмент:  акции

Съвкупен брой ценни книга обект на сделката:  11 200 

Цена : 28.55

Валута на сделките:  BGN

Обща стойност на сделката: 319 760.00 лв.

Дата на сделката:  07.12.2016 г.

Дата на сетълмент: 07.12.2016 г.