ние сме партньори с нашите клиенти

COBOS

Инвестбанк АД предлага на своите клиенти търговия през системата COBOS. COBOS е интернет базирано приложение, разработено от Българска Фондова Борса АД, даващо възможност за оторизиран и защитен достъп в реално време до Системата за търговия на Борсата с цел въвеждане на поръчки за сключване на сделки от клиенти на борсови членове след тяхното потвърждение от борсови посредници. Реално време в случая означава, че приложенията на потребителите на COBOS се обръщат за актуализиране най-малко на всеки петнадесет секунди.

Всеки клиент получава електронен потребителски сертификат за работа в COBOS с клиентски права (клиентски сертификат) с помощта, на който посредством web базирано приложение, ползващо интернет получава достъп до търговия на Борсата.

 

ВХОД В COBOS