ние сме партньори с нашите клиенти

Доверително управление

Инвестбанк АД предоставя на своите клиенти услуги по управление на портфейли от финансови инструменти и/или парични суми, както и инвестиционни консултации. Банката разполага с квалифициран екип от професионалисти с необходимия опит и лиценз за извършването на тази дейност

За повече информация се свържете с нас на телефони: 02/8186 129, 02/ 81 86 191, отдел „FI и деривати“ или на e-mail: [email protected]