ние сме партньори с нашите клиенти

Сделки с валута и ценни книжа

  • Сделки с валута и ценни книжа

    Инвестбанк е активен участник на валутните пазари и лицензиран инвестиционен посредник, който осъществява сделки с всички видове ценни книжа, търгувани на БФБ.