ние сме партньори с нашите клиенти

Разплащателна сметка за физически лица

Разплащателна сметка за физически лица може да бъде открита:

  • в лева, евро или щатски долари
  • без минимална сума за откриване
  • възможност за неограничено теглене и довнасяне на суми

Минимална олихвяема сума:  50 лева/ 100 евро/ 100 долари

Лихвени проценти – съгласно актуален лихвен бюлетин

Лихвата се капитализира годишно по разплащателната сметка.

Такси и комисиони – по Тарифа на банката

Документ за таксите

Актуален лихвен бюлетин