ние сме партньори с нашите клиенти

Експресни валутни преводи

Вие може да получите налични преводи в EUR в Инвестбанк АД, които тя извършва като агент на Чойс Мъни Трансфер България ЕООД

 

Възможности и предимства

  • Възможност на физически лица да получават в офисите на Инвестбанк АД, , парични преводи в брой,наредени от всички представителства на Choice Money Transfer, Master Envios Unidos и Small World.
  • Преводите са лесни – получават се в брой, без да е необходимо да се откриват текущи разплащателни сметки. Придставяте само Вашия документ за самоличност.
  • Преводите са бързи – от момента на депозирането на платежното нареждане до изплащането на сумата на получателя са необходими 1 – 2 работни дни.
  • Получателите на паричните суми са освободени от такси и комисиони.