ние сме партньори с нашите клиенти

Промоционален потребителски кредит – без такса за проучване

Лятото е в разгара си, а с него идват всички онези планове, мечти и желания, които сега можете да сбъднете с Промоционалния потребителски кредит от Инвестбанк!

Предимства:

 • Без такса за проучване от 01.07. до 30.09.2019 г.
 • Бърза и улеснена процедура
 • Размер на кредита: до 50 000 лв. или равностойността им в евро
 • Атрактивни лихвени условия за целия срок на кредита – от 4,75%*
 • Бонус: Кредитна карта с предварително одобрен лимит

* ГПР е в размер на 5,81%, при кредит в размер на 30 000 лв. със срок на погасяване 5 години, плаващ лихвен процент 4,75%, формиран на база 12 М EURIBOR + надбавка, при следните включени такси: без такса за проучване, месечна такса за пакетна програма „Инвест Оптима+“ – 5,99 лв. и включен разход за застраховка „Злополука и заболяване“. Месечната вноска е 562,71 лв., общата сума за погасяване е          34 501,17 лв.

Основни параметри:

 • Валута на кредита: лева и евро
 • Дълъг срок за погасяване – до 10 години
 • Прозрачно образуван плаващ лихвен процент за целия срок на кредитите в лева и евро, базиран на 12 M EURIBOR + фиксирана надбавка
 • Начин на погасяване: на равни месечни (анюитетни) вноски или с намаляващи вноски

Лихвен бонус:

 • При ползване на пакетна програма „Инвест Оптима+“, лихвеният процент се намалява с 0,40%.

 Обезпечение:

 • Без изискване за поръчител
 • С превод на Работна заплата – Залог върху бъдещо вземане по трудов договор/служебно или друго приравнено към него правоотношение и залог на вземане по сметката, по която то постъпва
 • Без превод на Работна заплата – Залог на вземане по сметка в Инвестбанк АД.

Застраховки: Банката изисква застраховка на кредитополучателя минимум за следните рискове: злополука и заболяване в застрахователна компания, одобрена от Банката.

Предложението е валидно за искания подадени в периода 01.07.2019 г. – 30.09.2019 г.