ние сме партньори с нашите клиенти

Потребителски кредит „Инвест Максимум“

Животът е подарък. Бъди по-смел, използвай потенциала си и прави повече от това, което ти се иска. Започни да сбъдваш мечтите си без ограничения с потребителския кредит „Инвест Максимум“ на „Инвестбанк“ АД

Предимства:

 • Бърза и улеснена процедура
 • Размер на кредита: до 60 000 лв. или равностойността им в евро
 • Атрактивни лихвени условия за целия срок на кредита – от 4,59%*
 • Бонус: Кредитна карта с предварително одобрен лимит

*Лихвеният процент от 4,59% е при ползване на лихвен бонус за пакетната програма и при брутни доходи над 3000 лева. ГПР е в размер на 5,60%, при кредит в размер на 60 000 лева със срок на погасяване 10 години, плаващ лихвен процент 4,59%, формиран на база 12М EURIBOR + надбавка, при включени такси: проучване – 1% от сумата., месечна такса за обслужване на пакетна програма ”Инвест Оптима +” 5,99 лв. и включен разход за застраховка „Злополука и заболяване“. Месечната вноска е 624,44 лв., а с включени разходи за месечни такси и застраховка – 650,43 лв. Общата сума за погасяване е 77 679,56 лв. и включва и разходите за такси и застраховки

Основни параметри:

 • Валута на кредита: лева и евро
 • Дълъг срок за погасяване – до 10 години
 • Прозрачно образуван плаващ лихвен процент за целия срок на кредитите в лева и евро, базиран на 12 M EURIBOR + фиксирана надбавка
 • Начин на погасяване: на равни месечни (анюитетни) вноски или с намаляващи вноски

Лихвен бонус:

 • При ползване на пакетна програма „Инвест Оптима+“, лихвеният процент се намалява с 0,40%.

 Обезпечение:

 • Без изискване за поръчител
 • С превод на Работна заплата – Залог върху бъдещо вземане по трудов договор/служебно или друго приравнено към него правоотношение и залог на вземане по сметката, по която то постъпва
 • Без превод на Работна заплата – Залог на вземане по сметка в Инвестбанк АД.

Застраховки: Банката изисква застраховка на кредитополучателя минимум за следните рискове: злополука и заболяване в застрахователна компания, одобрена от Банката.

Кандидатствай онлайн ТУК!