ние сме партньори с нашите клиенти

Промоционален Ипотечен кредит за покупка на имоти в жилищен комплекс „Алегро Хоум“

С нашето ново предложение за ипотечен кредит ще постигнете свободата да създадете своя желан дом.

С ипотечния кредит от „Инвестбанк“ АД, предназначен специално за закупуване на жилище в комплекс „Алегро Хоум“, в квартал „Манастирски ливади – Запад“, гр. София, получавате възможност за изгодна покупка на имот в атрактивен район.

Предимства:

 • Дълъг срок на погасяване  – до 35 години;
 • До 90% финансиране
 • Възможност за допълнително финансиране до 5% от размера на кредита  за ремонтни и довършителни дейности

Параметри на кредита:

 • Срок на погасяване:
  • до 35 години за кредити в EUR
  • до 15 години за кредити в BGN
 • Валута – EUR/BGN
 • Лихвен % с лихвен бонус – 2,60%*

Лихвата е променлива и се формира от 12м. Euribor + надбавка, но не по-малко от стойността на лихвата с бонус

 • Максимален размер – до 90% от цената на имота
 • Без такса за проучване
 • Застраховки за сметка на клиента – имуществена застраховка на имота, служещ за обезпечение
 • Бонус: кредитна карта  – одобрен лимит в размер на 5% от размера на пазарната стойност на предоставеното обезпечение по кредита,  но не повече от 5 000 лева
Лихвени бонуси: 
 • При превод на работна заплата и/или други доходи  – намаление с 0,50%
 • При ползване на КК – намаление с 0,30%
 • При ползване на пакетна програма „Инвест Оптима +“– намаление с 0,20%
 • Максимален лихвен бонус – до 1,00%

*ГПР е в размер на 2,78%, при кредит в размер на 70 000 евро със срок на погасяване 35 години, плаващ лихвен процент базиран на стойността на 12 M EURIBOR плюс 2,60, минимум 2,60% за целия срок на кредита, превод на работна заплата по сметка в Банката,  без такса за разглеждане на документи, месечна такса за пакетна програма Инвест Оптима +  – 5,99 и издадена кредитна карта. Месечната вноска е 254,01 евро, без включени месечни такси. С включените месечни такси вноските възлизат на 259,07 евро. Общата сума за погасяване е 108 812,32 евро. Необходимо e сключването на застраховка „Имот“. Разходът за застраховка „Имот“ не е включен в ГПР.

Обща информация по договори за кредит за недвижим имот

 http://allegrohome.bg/