ние сме партньори с нашите клиенти

Кредити за лекари и зъболекари, работещи с НЗОК/РЗОК

С кредитните улеснения, предлагани от Инвестбанк, ще можете да посрещнете както краткосрочните си нужди от финансиране, така и ще осъществите плановете за развитие на Вашата практика при преференциални условия.

Инвестбанк предлага на лекарии зъболекари, работещи по договор с НЗОК/РЗОК,  преференциални условия по следните продукти:

 Потребителски кредит

 • Финансиране на всички видове нужди
 • Възможност за обединяване на задължения и гъвкаво погасяване
 • Масимален размер до 60 000 лв. и срок на погасяване до 10 години
 • Лихвен процент с лихвен бонус* (възможност за намаляване на лихвата с до 0,60% при ползване на Пакетна програма Оптима+ и застраховка от “ЗК България Иншурънс” АД, различна от  “Злополука и заболяване” )
  •  6,25% – фиксирана годишна лихва за първата година;
  • 6,25% – плаващ  лихвен процент (Euribor 12m+надбавка), но не  по-малко от 6,25%

ГПР е в размер на 7,58% при кредит в размер на 15 000 лв. със срок на погасяване 120 месеца, фиксиран лихвен процент от 6,25% за първата година и плаващ лихвен процент в размер на 12М EURIBOR+ надбавка за останалия срок на кредита при включени такси: проучване – 150,00 лв. месечна такса Пакетна програма Оптима + и включен разход за застраховки “Злополука и заболяване”  и   „Карта +“,  месечната вноска  е 171,48 лв.,  общата сума за погасяване е 21 093,42 лв.

Овърдрафт кредит по дебитна карта

 • Дебитна карта Visa Electron или MasterCard Debit (PayPass)
 • Кредитен лимит до 5 000 лв. и срок на погасяване 24 месеца
 • Изгодни лихви  10,50% фиксирана лихва;
 • Без годишна такса за обслужване на кредита

Кредитна карта  

 • Възможност за издаване на кредитна карта  в лева и евро VISA Classic, MasterCard Standard, VISA Gold, MasterCard Gold, MasterCard Platinum
 • Кредитен лимит до 5 000 лв. и срок на погасяване 26 месеца
 • Изгодни лихви – от 15,00%
 • Сигурност чрез чип технология, sms-известяване за всяка извършена транзакция
 • Безплатна поддръжка на услугата „3-D картова защита” за по-сигурни плащания в Интернет
 • Безплатна медицинска пътническа застраховка при пътуване извън България

 

 

Повече информация относно възможностите за финансиране на лекари, работещи с НЗОК, можете да получите във всички финансови центрове и офиси на Инвестбанк.