ние сме партньори с нашите клиенти

Бърз онлайн потребителски кредит за физически лица

Лесно кандидатстване, заявяване и усвояване изцяло онлайн, 24 часа в денонощието. Сега е с по-ниска, промоционална лихва до 31.05.2021г. Бързо одобрение – до 15 мин след подписване на документи онлайн, чрез Евротръст. За този кредит банката не изисква представяне на копие от трудов договор. Без поръчители, без лице за контакт, само с българска лична карта.

Портал към система за Бърз Онлайн Потребителски Кредит: https://ibank.bg/credit/

За да кандидатствате Ви е необходимо следното:

 • Устройство, свързано с интернет (телефон, компютър, таблет);
 • Българска лична карта или български паспорт;
 • Имейл адрес;
 • Приложението на Евротръст за електронна индентификация, което се инсталира на телефона – регистрацията отнема 5 минути.

Кога ще мога да усвоя парите?

 • След автоматично одобрение ще можете да усвоите желаните от Вас средства до един час.

Как да кандидатствам за Бърз Онлайн Потребителски Кредит?

 • Да достъпите портала към Бърз Онлайн Потребителски Кредит – https://ibank.bg/credit/
 • Да изберете сумата на кредита и на колко вноски искате да го изплатите;
 • Да попълните бланката за данни;
 • Да потвърдите изпратеното съобщение до посочения от Вас имейл адрес;
 • Да изтеглите приложението на Евротръст от Google play или App store;
 • Да се регистрирате с българска лична карта или Български паспорт;
 • Да подпишете поетапно изпратените от Инвестбанк АД документи. Подписването на документите се извършва с един клик.

Как да разбера дали съм одобрен?

 • След автоматично разглеждане на документите получавате имейл с отговор.
 • Ако сте одобрен за кредит ще получите в приложението на Евротръст за подписване документите по кредита – „Пакет 2“. След подписване на този „Пакет 2“ заемът се отпуска по Ваша, автоматично разкрита сметка в Инвестбанк АД. На имейл и телефон получавате документи и за услугата „Онлайн Банкиране“ на Инвестбанк АД и чрез нея можете веднага да използвате сумата от кредита (или да изтеглите сумата от най-близкия офис на Инвестбанк АД).

Кой може да кандидатства?

 • Всеки български гражданин на възраст от 18 до 65 години, с валиден документ за самоличност, работещ на постоянен трудов договор и с осигурителен доход над минималния за страната;
 • Не е необходимо да получавате заплатата си по сметка в Инвестбанк АД;
 • Не е необходимо да сте клиент на Инвестбанк АД;
 • Можете да вземете заем, чрез портала за Бърз Онлайн Потребителски Кредит дори ако ползвате и друг кредит, без допуснати просрочия и при достатъчност на дохода.

Параметри на продукта

 • Размер на кредита – от 1 000 до 7 000 лева;
 • Срок на погасяване – от 10 до 60 месеца;
 • Валута – лева;
 • Погасяване – с аанюитетни вноски на дата избрана от клиента (5, 10, 15 или 20 число от месеца).