ние сме партньори с нашите клиенти

Бърз потребителски кредит

При възникнали непредвидени спешни разходи, има решение от „Инвестбанк“ АД.

Вземете бърз потребителски кредит до 10 000 лв. с одобрение до 15 минути, като можете да разполагате със сумата до един час след получаване на одобрението. Реализирайте проектите си бързо и с лекота!

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Предимства на продукта:

• Бърза и улеснена процедура за кандидатстване;
• Фиксирана лихва;
• Без нужда от обезпечение;
• Можете да получите бърз потребителски кредит, дори ако ползвате и друг кредит, при редовно погасяване на съществуващия кредит, без допуснати просрочия и при достатъчност на дохода.

Основни параметри на кредита:

Кредитът се предоставя в лева и е предназначен за клиенти с работна заплата, по-голяма от минималната за страната, на възраст от 18 до 65 години.

МИНИМАЛЕН СРОК НА ПОГАСЯВАНЕ

10 месеца

МАКСИМАЛЕН СРОК НА ПОГАСЯВАНЕ

До 60 месеца

МИНИМАЛНА СУМА НА КРЕДИТА

1 000 лева

МАКСИМАЛНА СУМА НА КРЕДИТА

10 000 лева

ПОГАСЯВАНЕ

Анюитетни вноски.Месечната вноска е по избор на клиента – съответно на 5, 10, 15 или 20 число от месеца

Кандидатстването за бърз потребителски кредит от „Инвестбанк“ АД е достъпно и онлайн. При кандидатстване онлайн, максималната сума на кредита е 7 000 лв.