ние сме партньори с нашите клиенти

Бърз потребителски кредит – овърдрафт за физически лица

Осигурете си достъп до допълнителни средства, които да ви дават спокойствие във всеки един момент. Сега може да получите кредит – овърдрафт до 7 000 лв. при срок на погасяване до 24 месеца с възможност и за автоматично удължаване за същия период.

Предлагаме Ви:

Одобрение до 15 минути и получаване на сумата до един час след одобрение;
Лесно кандидатстване;
Фиксирана лихва;
Без изисквания за обезпечение или за застраховка на кредитополучателя.

  • Бързият потребителски кредит-овърдрафт се предоставя в лева и е предназначен за клиенти, получаващи работна заплата, които са на възраст от 18 години до 65 години;
  • Срокът за погасяване на кредита е до 24 месеца, а усвояването е възможно до 23 месеца от датата на подписване на договор;
  • На коректните клиенти, „Инвестбанк” АД предлага автоматично удължаване за нов период;
  • Сумата на кредита е от 600 до 7000 лева и до 5 заплати;
  • Кредитът се погасява с всяко постъпление на суми по сметката, като вече погасената сума може отново да бъде изтеглена, а Вие ще дължите лихва само за времето, в което ползвате парите.

За да се възползвате от услугата, посетете нашите финансови центрове.

Кандидатстването за бърз потребителски кредит – овърдрафт от „Инвестбанк“ АД е достъпно и онлайн тук.