ние сме партньори с нашите клиенти

Програма за лоялност “Cash back” по кредитни карти

Кредитните карти на Инвестбанк АД вече Ви носят още едно допълнително предимство – печелите, докато пазарувате!

Плащайте с Вашата карта Visa или Mastercard от Инвестбанк АД и за всеки лев получавате бонус под формата на парична сума, съгласно Правила на Програмата за лоялност „Cash back“.

  • Програмата за лоялност  „Cash back“ от Инвестбанк АД е програма за клиенти на Банката, свързана с използването на кредитни карти на ПОС терминал на търговец в страната и чужбина. Важи за нови и съществуващи кредитни карти, както и за всички допълнително издадени карти към тях.
  • В рамките на тази програма, когато използвате своята карта на ПОС терминал на търговец за заплащане на продукти или услуги, в страната и чужбина, се гарантира получаването на бонус под формата на парична сума, съгласно Правила на Програмата за лоялност „Cash back“.
  • Бонусът „Cash back“ е в размер на 0.5% и се прилага върху сумите на транзакциите, извършени на ПОС на търговец в страната и чужбина. Бонусът се изплаща в края на всеки шестмесечен отчетен период. Банката начислява 0.5% от цялата акумулирана сума и заверява кредитната карта на клиента;
  • Максималният размер на бонуса е 200 лв. за шестмесечие;
  • Минималната натрупана сума от покупки при търговци, която е необходима за получаване обратно стойността на бонуса „Cash back“ е в размер на 2 000 лв. за шестмесечен период;
  • Участие в програмата се осъществява автоматично, при всяко използване на картата на ПОС терминал при търговец, при условие, че договорът за картата не е прекратен, картата е валидна, не е спряна от използване и има достатъчно кредитен и транзакционен лимити за извършване на транзакция;
  • Бонусът се натрупва автоматично и в края на всеки шестмесечен период се отразява в извлечението по кредитна карта, като обща натрупана сума за отчетният период.
  • Усвояването на натрупания бонус се извършва в края на всеки шестмесечен отчетен период

Повече информация за програмата ще можете да намерите в Правила на Програмата „Cash back“.