ние сме партньори с нашите клиенти

VISA Classic

VISA CLASSIC e безконтактна кредитна карта, която може да бъде издадена в три различни валути – лева, евро или щатски долари. Картата се издава на база собствени средства по картова разплащателна сметка или с отпуснат револвиращ кредит тип овърдрафт от страна на банката.

 

 

 

 

 

 

Предимства:

 • Висока степен на сигурност
 • SMS – нотификация за извършени транзакции и наличност по сметка
 • Без такси за извършване на разплащания в търговски обекти в страната и чужбина
 • Възможност за издаване на допълнителни карти към основната, при ползване на един кредитен лимит
 • Индивидуално определяне размера на средствата от овърдрафта, ползвани от всяка една карта (основна и допълнителни)
 •  Възможност за промяна на оперативни лимити за разплащане индивидуално за всяка карта
 • Безплатна застраховка „Травел асистанс” – помощ при пътуване
 • Предоставяне на месечни извлечения за извършени плащания
 • 60-дневен безлихвен гратисен период в рамките на календарния месец за плащания на ПОС при търговци.
 • Възможност за пълно погасяване в гратисния период или чрез минимално месечно плащане в размер на 5% от стойността на извършените  транзакции и в пълен размер на натрупаната лихва и месечна такса за обслужване  в 15 дневен срок след изтичане на гратисния период
 • Възможност за сключване на индивидуална или семейна здравна осигуровка – при ЗАД ”България” АД

Кандидатствай онлайн ТУК!