ние сме партньори с нашите клиенти

РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ “ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И ДЕРИВАТИ”

РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ “ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И ДЕРИВАТИ”

 Търсим кандидати с:

 • Лиценз за брокер, издаден от Комисия за финансов надзор;
 • Поне 3 години опит в управление на портфейли ценни книжа с фиксиран доход;
 • Аналитични умения и стратегическо мислене;
 • Отлични компютърни умения;
 • Владеене на английски език.

От Вас очакваме:

 • Да предлагате структура на портфейлите на Банката;
 • Да координирате дейността на служителите в отдела;
 • Да договаряте с контрагенти и клиенти на банката сделки и операции;
 • Да отговаряте за спазването на критериите за оценка и избор на Първични дилъри на ДЦК и Наредба № 5 на БНБ и МФ;
 • Да осигурите изпълнението на политика за управление на портфейла от ЦК на Банката;
 • Да следите за изпълнението на задълженията на Банката по сключени договори за изпълнение дейността довереник на облигационерите съгласно изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
 • Извършвате дейността по предоставянето на инвестиционни консултации и услуги по управление на  портфейли, съгласно чл. 5, ал.2, т.4 и 5 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ).

  Ако предлаганата от нас възможност представлява професионален и личен интерес за Вас, моля кандидатствайте като изпратите актуална автобиография със снимка и мотивационно писмо на електронен адрес: [email protected], не по-късно от 7 август 2017 г.