ние сме партньори с нашите клиенти

Пакет „Инвест Оптима +“

Пакет „Инвест Оптима +“

Пакет „Инвест Оптима +“ Ви осигурява:

 • Престиж и допълнителни привилегии;
 • Ценово предимство, свобода, удобство и комфорт с  редица безплатни банкови услуги;
 • Значително улеснение с една месечна такса и минимални разходи;
 • Достъп до актуална информация чрез 24/7 онлайн банкиране.

Какво още може да изберете на цената на една обща месечна такса:

 • Безплатно издаване на дебитна карта;
 • Неограничен брой безплатни тегления с дебитната карта Debit Mastercard PayPass на АТМ на Инвестбанк;
 • 2 бр безплатни тегления с дебитната карта Debit Mastercard PayPass  на АТМ на друга банка в България;
 • Неограничен брой безплатни плащания на ПОС при търговец;
 • Неограничен брой вътрешнобанкови преводи през Интернет банкиране;
 • 2 бр. безплатен междубанков превод, нареден през Интернет банкиране;
 • Неограничен брой безплатни плащания на битови сметки  за клиенти, регистрирани за услугата „Времето е пари“;
 • Безплатно електронно извлечение по електронна поща;
 • Без месечна такса за известяване чрез SMS за транзакции с банковата карта/движение или салдо по сметката;
 • Възможност за ползване на преференциални условия при кандидатстване за кредит.

Допълнителен бонус:

 • 50% отстъпка от месечната такса за основна кредитна карта;
 • До 0,60% отстъпка от лихви по ползвани кредити за физически лица.

Месечна такса 5,99 лв.!

Услуги, включени в

Пакет „Инвест Оптима +“

Брой

Стандартни условия за една услуга по Тарифа *

Преференциални условия

Издаване на дебитна карта

1

1,50 лв.

без такса

Разплащателна сметка с дебитна карта Debit Mastercard PayPas

1

2,29 лв.

без такса за месечно обслужване

Интернет банкиране

1

1,50 лв.

без месечна такса

Вътрешнобанкови преводи през Интернет банкиране

неограничено

0,55 лв.

неограничено

Превод Бисера през Интернет банкиране

2

1,10 лв.

2 бр. без такса

Теглене в брой на АТМ на Инвестбанк

неограничено

0,25 лв.

неограничено

Теглене в брой на АТМ на друга банка в България

2

1,10 лв.

2 бр. без такса

Плащане на ПОС при търговец

неограничено

0,20 лв. – ПОС на др.банка
0,00 лв. – ПОС на Банката

неограничено

Плащане на комунални услуги

неограничено

0,20 лв.

без такса

SMS известяване  за салдо и транзакции

неограничено

2,40 лв.

подарък

Електронно извлечение

месечно

безплатно

безплатно

Кредитна карта MasterCard
Standard/Visa Classic

1

3,91 лв.

50 % намаление от таксата -
1 EUR

ЦЕНА НА ПАКЕТА

20,50 лв.

5,99 лв.

**Цените са калкулирани при следните допускания:
 • Вътрешнобанкови преводи през Интернет банкиране
2 бр. * 0,55 лв.
 • Теглене в брой на АТМ на Инвестбанк
4 бр. * 0,25 лв.
 • Плащане на ПОС при търговец
6 бр. * 0,20 лв.
 • Плащане на комунални услуги
6 бр. * 0,20 лв.

 Документ с информация за таксите – РС с пакет “Оптима+”

*Съгласно Тарифата за Физически лица от 13.04.2019 г.

След изчерпване на определения брой безплатни услуги, включени в пакетите, се прилагат стандартните такси съгласно действащата Тарифа за условия, лихви, такси и комисиони на Инвестбанк за физически лица.