ние сме партньори с нашите клиенти

Пакет „Инвест Оптима“

Пакет „Инвест Оптима“

Пакет „Инвест Оптима“ Ви осигурява:

 • Ценови предимства, свобода, удобство и комфорт при основни операции, свързани с ежедневно банкиране;
 • Една месечна такса c минимум допълнителни разходи;
 • Достъп до актуална информация чрез електронно банкиране.

Какво получавате:

 • Разплащателна сметка в лева;
 • Международна дебитна карта Debit MasterCard;
 • 24/7 онлайн банкиране в активен режим – без месечна такса.

Какво още може да изберете на цената на една обща месечна такса:

 • Безплатно издаване на дебитна карта
 • Неограничен брой безплатни тегления с дебитната карта Debit Mastercard PayPass на АТМ на Инвестбанк;
 • Неограничен брой безплатни плащания на ПОС при търговец;
 • Неограничен брой  вътрешнобанкови плащания, наредени през интернет банкиране;
 • Неограничен брой безплатни плащания на битови сметки  за клиенти, регистрирани за услугата „Времето е пари“;
 • Безплатно електронно извлечение по електронна поща.

  

Месечна такса 2,99 лв.!

Услуги включени в Пакет „Инвест Оптима“

Брой

Стандартни условия за една услуга по Тарифа*

Преференциални условия

Издаване на дебитна карта

1

1,50 лв.

без такса

Разплащателна сметка с дебитна карта  Debit Mastercard PayPass

1

2,29 лв.

без такса обслужване

Интернет банкиране

1

1,50 лв.

без месечна такса

Вътрешнобанкови преводи през Интернет банкиране

неограничено

0,55 лв.

неограничено

Теглене в брой на АТМ на Банката

неограничено

0,25 лв.

неограничено

Плащане на ПОС при търговец

неограничено

0,20 лв. – ПОС на др.банка
0,00 лв. – ПОС на Банката

неограничено

Плащане на комунални услуги

неограничено

0,20 лв.

2 броя в цената на пакета

Електронно извлечение

месечно

безплатно

безплатно

ЦЕНА НА ПАКЕТА

9,59 лв.

2,99 лв.

**Цените са калкулирани при следните допускания:
 • Вътрешнобанкови преводи през Интернет банкиране

2 бр. * 0,55 лв.

 • Теглене в брой на АТМ на Инвестбанк

4 бр. * 0,25 лв.

 • Плащане на ПОС при търговец

5 бр. * 0,20 лв.

 • Плащане на комунални услуги

6 бр. * 0,20 лв.

 Документ с информация за таксите – РС с пакет “Оптима” 

*Съгласно Тарифата за Физически лица от 13.04.2019 г.