ние сме партньори с нашите клиенти

ПАКЕТ “ИНВЕСТ СТАРТ”

За кого е подходящ?

За микропредприятия, сдружения, фондации и  лица, упражняващи свободни професии, в т.ч. земеделски производители – включително и нови клиенти, които за първи път откриват разплащателна сметка, имат малко разплащания и не ползват възможностите, които предлагат електронните канали на Инвестбанк АД.

Преференции

  • 1 брой разплащателна сметка в лева с месечно извлечение по e-mail – без такса за месечно обслужване;
  • 1 брой дебитна кара – без такса за издаване;
  • Интернет банкиране – без такса;
  • 2 бр. междубанкови преводи през БИСЕРА, на хартиен носител – без такса;
  • 5 бр. междубанкови преводи през БИСЕРА, наредени през системата за Интернет банкиране – без такса;
  • неограничен брой вътрешнобанкови преводи в лева и валута, наредени през системата за Интернет банкиране  – без такса;
  • неограничен брой масови вътрешнобанкови плащания  – без такса /независимо от канала на нареждане/.

Месечна такса за ползване – 21.99 лв.