ние сме партньори с нашите клиенти

ПАКЕТ “ИНВЕСТ ПРЕМИУМ”

За кого е подходящ?

Подходящ за нови и настоящи клиенти, които извършват голям брой транзакции в лева и валута, и извършват и касови операции.

Преференции

 • 1 бр. Разплащателна сметка в лева с месечно извлечение по e-mail – без такса за месечно обслужване
 • 1 бр. Разплащателна сметка във валута (EUR/USD) с месечно извлечение по e-mail;
 • без такса издаване на до 3 броя дебитни карти
 • Интернет банкиране в активен режим – без месечна такса
 • 30 бр. междубанкови преводи през БИСЕРА, наредени през системата за Интернет банкиране – без такса;
 • неограничен брой вътрешнобанкови преводи в лева и валута, наредени през системата за Интернет банкиране – без такса
 • неограничен брой  масови вътрешнобанкови плащания  – без такса /независимо от канала на нареждане/
 • входящ валутен превод:

- до 10 000 EUR или равностойността им в долари – 5 EUR

- над 10 000 EUR или равностойността им в долари – съгласно Стандартната Тарифа за ЮЛ;

 • Изходящ валутен превод СПОТ вальор, нареден през системата за Интернет банкиране

- до 10 000 EUR или равностойността им в долари – 7,00 EUR + Такса комуникационни услуги;
- над 10 000 EUR или равностойността им в долари  – 0.10 % мин. 10, макс. 200 + Такса комуникационни услуги

 • Вноска на каса  в лева общо за деня по пакетните сметки на клиента:

- до 15 000 лв.- без такса
- над 15 000 лв.- съгласно Стандартната Тарифа за ЮЛ

 • Теглене на каса със или без заявка от пакетна сметка:

- до 6,000 лв. – без такса;
- над 6,000  лв. – се дължат такси и комисиони, съгласно стандартната Тарифа на Банката

 • Не се дължи месечна такса за известяване чрез SMS за промяна в салдо и за крайно салдо по пакетните сметки.

Месечна такса за ползване – 69,99 лв. Спестявате от цени по тарифа: 42%