ние сме партньори с нашите клиенти

ПАКЕТ “ИНВЕСТ ПРЕМИУМ”

Пакет „Инвест Премиум“

За кого е подходящ?

Подходящ за нови и настоящи клиенти, които извършват голям брой транзакции в лева и валута, и извършват и касови операции.

Преференции

 • 1 бр. Разплащателна сметка в лева с месечно извлечение по e-mail;
 • 1 бр. Разплащателна сметка във валута (EUR/USD) с месечно извлечение по e-mail;
 • Интернет банкиране в активен режим – без месечна такса
 • 30 бр. Преводи междубанкови през  БИСЕРА, наредени през ИБ – без такса;
 • Неограничен брой вътрешнобанкови преводи в лева и валута – без такса
 • Неограничен брой  масови вътрешнобанкови плащания  – без такса /независимо от канала на нареждане/
 • Получени преводи от държави на територията на ЕИП, във валута различна от  евро или валути на държави-членки на ЕИП и Получени преводи от държави извън територията на ЕИП:

-          до 10 000 EUR – 5 EUR

-          над 10 000 EUR – Съгласно Стандартната Тарифа за ЮЛ.

 

Изходящ валутен превод с вальор СПОТ, нареден през ИБ

Кредитен превод в ЕИП във валута, различна от EUR и от валути на държави – членки на ЕИП:

до равностойността на 10 000 EUR  - EUR 12.50 + EUR 10.00 такса комуникационни услуги

над равностойността на 10 000 EUR - 0,12% мин. EUR 15, макс. EUR 200 + EUR 10.00 такса комуникационни услуги

 

Кредитен превод извън ЕИП:

до равностойността на 10 000 EUR - EUR 12.50 + EUR 10.00 такса комуникационни услуги

над равностойността на 10 000 EUR  - 0,12% мин. EUR 15, макс. EUR 200 + EUR 10.00 такса комуникационни услуги

 

Вноска на каса  в лева общо за деня по пакетните сметки на клиента:

до 15 000 лв. –  без такса

над 15 000 лв. - Съгласно Стандартната Тарифа за ЮЛ

Вноските по останалите сметки на клиента се отчитат отделно и се таксуват съгласно Тарифата на Банката.

 

Теглене на каса със или без заявка от  пакетни сметки, общо за деня:

до 6,000 лв. на ден – без такса

над 6,000  лв. - Съгласно Стандартната Тарифа за ЮЛ.

Не се дължи месечна такса за известяване чрез SMS за промяна в салдо и крайно салдо по пакетните сметки.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ БОНУСИ ПРИ ПОЛЗВАНЕ

 • Издаване на три броя дебитни карти – без такса.
 • Кредитна карта – 50% отстъпка от месечна такса за обслужване за 1 брой основна КК.
 • Отстъпка в лихвения процент при ползване на стандартен бизнес кредит.
 • Отстъпка от такса за проучване и изготвяне на становище  по искане за кредит– 50% отстъпка.
 • В случай, че клиентът предплати абонамента за цялата година, ползва отстъпка в размер на 1 месечна такса за абонамента.

 Месечна такса за ползване – 91,99 лв.