ние сме партньори с нашите клиенти

„Инвест Потенциал” – Kредит овърдрафт за оборотни средства

С кредит „Инвест Потенциал имате възможност да управлявате сами лихвените условия по Вашия овърдрафт и колкото повече банкирате, толкова по-малко лихва да плащате.

Предназначение:

 • Финансиране  на потребности, свързани с обичайната и ежедневна стопанска дейност;
 • Плащания към доставчици с повтарящ се характер;
 • Авансово плащане към доставчици;
 • Своевременно заплащане на стоки и услуги;
 • Възникване на неочаквани разходи;
 • Увеличаване на асортимента;
 • Предоставяне възможност за отложено плащане на Вашите клиенти.

 

Предимства:

 • Директно усвояване от разплащателната сметка и погасяване с всяко постъпление по нея;
 • Възможност да ползвате определен лимит без обезпечение;
 • Финансов продукт, адаптиран към нуждите на клиента.
 • Възможност за многократно усвояване и погасяване в рамките на одобрения размер и срока на кредита.
 • Незабавен достъп до допълнителни финансови средства.
 • Оптимално управление на лихвените разходи.

 

Продуктови параметри

 • Цел на кредита – оборотни средства
 • Валута – BGN
 • Лихвен процент - 3 месечен EURIBOR + надбавка, мин. 7,80%
 • Максимален размер – до 75 000 лв.
 • Срок: До 12 месеца, с опция за револвиране
 • Обезпечение – без обезпечение