ние сме партньори с нашите клиенти

„Инвест Растеж”: Стандартен инвестиционен кредит

 • Инвестиционен кредит, предназначен за нуждите на бизнеса в BGN и EUR:
   • за покупка на машини, съоръжения, оборудване и транспортни средства;
   • за ново строителство, реконструкция и разширение;
   •  за покупка на недвижима собственост  /офиси, търговски помещения, производствени помещения,   складови помещения/
   • за рефинансиране на кредити с аналогични параметри.
 • Финансиране до 80% от размера на инвестицията
 • Срок за погасяване до 10 години
 • Гратисен период – до 18 месеца при кредити, обезпечени с ипотека и до 12 месеца при кредити, обезпечени с машини, съоръжения, оборудване и др.
 • Изгодни лихвени проценти и възможност за ползване на лихвени бонуси
 • При кредити до 100 000 лева банката не изисква за обезпечение ипотека
 • Обезпечение:
   • ипотека върху недвижим имот в жилищна, административна, търговска сграда или производствена сграда;
   • ипотека върху селскостопанска земя;
   • залог машини, транспортни средства, свързани с основната дейност на компанията
   • блокирани парични средства по сметка в Банката.

Застрахователната стойност на застрахованите в полза на банката обезпечения, следва да е в размер не  повече от 100% от пазарната стойност на обезпечението и не по-малък от остатъка по дълга.

 • Атрактивни бонуси и отстъпки:
   • възможност за издаване на фирмена кредитна карта с преференциални условия