ние сме партньори с нашите клиенти

Други услуги

  • Интернет банкиране

    Бърза и надеждна система, съобразена с нуждите и изискванията на индивидуалните и корпоративните потребители Услугата „Интернет банкиране” на...

  • Банкови сметки

    ИНВЕСТБАНК АД предлага на клиентите си различни видове сметки, в зависимост от техните потребности.   Разплащателни сметки Инвестбанк...

  • Сделки с валута и ценни книжа – Фирми

    СДЕЛКИ С ВАЛУТА Инвестбанк АД е активен участник на валутните пазари и извършва касови сделки и търговия по...