ние сме партньори с нашите клиенти

Депозит Старт

Гъвкав 12-месечен депозит с възможност за довнасяне и предсрочно прекратяване.

Валута на депозита: левове и евро.

Минимална сума: 250 евро или 500 лева.

Предимства на депозита:

  • Възможност за ежемесечно довнасяне на средства по депозитната сметка – до края на петия месец от откриването на депозита. По депозита може да довнасяте ежемесечно суми, до сумата, с която първоначално е открит депозита.
  • Лихвата се начислява и изплаща ежемесечно по Ваша сметка по избор – разплащателна, спестовна или картова.
  • Банката Ви изплаща лихвата всеки месец на датата, на която е открита сметката (датата на падеж) или при предсрочно прекратяване на депозита.
  • Получавате възможността за безплатно включване на услугата “Времето е пари” по сметката, по която се изплащат лихвите.
  • При предсрочно прекратяване на депозита до края на деветия месец, не губите изплатените лихви. Не се дължат такси за предсрочно прекратяване, както и за касово теглене на сумата по Тарифа на Банката.
  • При предсрочно прекратяване след деветия месец, Банката продължава да олихвява ежемесечно сумите Ви, но с лихвата по депозита, приложима за деветия месец, като за дните от края на завършен месец до датата на прекратяване не се начислява лихва.
  •  Депозит Старт се предлага от 15.06.2020 г. във всички финансови центрове и офиси на „Инвестбанк“ АД, като ще бъде достъпен за клиентите и през нашата платформа за интернет банкиране.

Депозитът е гарантиран от Фонда за гарантиране на влоговете в банки до размер, предвиден от Закона за гарантиране на влоговете в банки.

Повече информация относно гарантирането на влоговете можете да откриете тук.

Актуален лихвен бюлетин