ние сме партньори с нашите клиенти

Информация за нашите депозити

Инвестбанк АД предлага различни видове депозити за юридически лица. Депозитните продукти са гъвкави, с висока доходност и разнообразие от срочности и валути. Вложенията в Инвестбанк АД са защитени от Фонда за гарантиране на влоговете в банките /ФГВБ/ при условия и размер, определени в Закона за гарантиране на влоговете в банките. За повече информация натиснете тук.

  • deposit

    Депозити

    Търсите различни възможности за спестяване? Ние Ви предлагаме изгодни условия, гъвкави депозитни продукти и висока доходност.