ние сме партньори с нашите клиенти

VISA Business

VISA BUSINESS с чип е кредитна карта, предназначена за корпоративни клиенти и може да бъде издавана в три различни валути – лева, евро или щатски долари.

Картата може да бъде издадена към фирмена сметка и да се авторизира на база собствени средства или да ползва револвиращ кредит тип овърдрафт от страна на банката.

Предимства:

 • Висока степен на сигурност
 • SMS – нотификация за извършени транзакции и наличност по сметка
 • Без такси за извършване на разплащания в търговски обекти в страната и чужбина
 • Възможност за издаване на допълнителни карти към основната, при ползване на един кредитен лимит
 • Индивидуално определяне размера на средствата от овърдрафта, ползвани от всяка една карта (основна и допълнителни)
 • Възможност за промяна на оперативни лимити за разплащане индивидуално за всяка карта
 • Безплатна застраховка „Травел асистанс” – помощ при пътуване
 • Предоставяне на месечни извлечения за извършени плащания на всяка една карта
 • 30-дневен безлихвен гратисен период в рамките на календарния месец
 • Възможност за пълно погасяване в гратисния период или чрез минимално месечно плащане в размер на 5% от общо формираното задължение в 15-дневен срок след изтичане на гратисния период
 • Възможност за сключване на индивидуална или семейна здравна осигуровка – при ЗАД ” България ” АД