ние сме партньори с нашите клиенти

Лихвен бюлетин

Уважаеми клиенти,

С актуалния Лихвен бюлетин на “Инвестбанк” АД можете да се запознаете тук:

Лихвен бюлетин на “Инвестбанк” АД в сила от 1.8.2020г.

Лихвен бюлетин на “Инвестбанк” АД в сила от 11.11.2020г.