ние сме партньори с нашите клиенти

Пакетни програми

Инвестбанк АД създаде специални бизнес пакети, включващи съвкупност от банкови продукти и услуги, необходими за удобно и сигурно банкиране.

С една обща месечна такса, включваща и цената за обслужване на разплащателната Ви сметка, управлението на разходите Ви за банкови услуги става още по-лесно.

Предимствата за Вас:

 • плащате една обща месечна такса и получавате банково обслужване на преференциална цена;
 • оптимизирате разходите си за банкови продукти и услуги;
 • управлявате лесно ежедневното си банкиране;
 • получавате бърз и лесен достъп до парите си с онлайн банкиране и дебитни карти;
 • извършвате транзакции с Вашите партньори в страната и чужбина при преференциална цена, по всяко време, където и да сте.

От Банкови пакети за бизнес клиенти могат да се възползват:

 • юридически лица;
 • еднолични търговци;
 • клонове на местни и чуждестранни търговци и търговски представителства на чуждестранни лица;
 • лица, упражняващи свободна професия или дейност и др.

Допълнително ще получите следните преференциални условия:

 • без такса при откриване на сметка;
 • по–висок лимит и преференциални такси при теглене и вноска на каса;
 • при предплащане на годишен абонамент ще ползвате отстъпка в размер на 1 месечна такса;
 • безплатно Интернет банкиране;
 • безплатен SMS за промяна в салдо и за крайно салдо по пакетната сметка/и;
 • безплатно издаване на до 3 броя фирмени дебитни карти;
 • отстъпка от таксата за разглеждане на документи при кандидатстване за Стандартни кредитни продукти за МСП;
 • отстъпка в лихвения процент при ползване на Стандартни кредитни продукти  за МСП;
 • кредитна карта –с 50% отстъпка от месечна такса за 1 брой основна кредитна карта.

ПАКЕТ “ИНВЕСТ СТАРТ”
ПАКЕТ “ИНВЕСТ СТАРТ КЕШ”
ПАКЕТ  ”ИНВЕСТ КЛАСИК”
ПАКЕТ “ИНВЕСТ ПРЕМИУМ”
ПАКЕТ “ИНВЕСТ СМАРТ”

Други преференции – важащи за всички Пакетни програми
 •  Кредитна карта – 50% отстъпка от месечна такса за обслужване за 1 брой основна кредитна карта;
 • Отстъпка в лихвения процент при ползване на стандартен бизнес кредит;
 • Отстъпка от такса за проучване и изготвяне на становище  по искане за кредит– 50% отстъпка;
 • В случай, че клиентът предплати абонамента за цялата година, ползва отстъпка в размер на 1 месечна такса за абонамента