ние сме партньори с нашите клиенти

Документарни операции

Документарно инкасо

При тази форма на разплащане във външнотърговските сделки банката обработва търговски и финансови документи в съответсвие с получени нареждания с цел получаване на плащане или предаване на документи при други условия. Банката не поема ангажимент по отношение на плащането на задължението и няма задължение да упражнява контрол върху документите.

Предимства са опростената процедура, бързината, по-ниските банкови разходи в сравнение с документарния акредитив и възможността за предаване на документите на купувача срещу едновременно плащане на дължимата сума.

 

Документарни акредитиви

Документарният акредитив представлява неотменим ангажимент на банката да плати на продавача за стоки и услуги определена сума веднага /на виждане/ или на по-късна дата /отложено плащане/ при предоставяне на предварително договорените документи съгласно акредитивните условия. Банката няма задължение да преглежда стоките, предмет на сделката, а само съответствието на документите с акредитивните условия.

Предимствата на тази форма на разплащане при външнотърговските сделки са улесняването на сделките по вноса и износа, по-високата сигурност на продавачите, че ще им бъде платено, и на купувача, че ще получи стоката, съгласно договорените условия.

 

Таксите за документарни операции са посочени в ТАРИФАТА НА ИНВЕСТБАНК.