ние сме партньори с нашите клиенти

Разплащания

  • Разплащания в местна и чуждестранна валута

    Чрез широко развитата си мрежа от финансови центрове и офиси Инвестбанк предлага на своите клиенти възможност да извършват разплащания в България и чужбина, в местна и чуждестранна валута. За международните разплащания Инвестбанк е установила и поддържа кореспондентски отношения с над 200 банки от 30 държави по целия свят.

  • Документарни операции

    Документарни инкаса - опростена процедура, бързина, по-ниски банкови разходи. Документарни акредитиви - улесняване на сделките по вноса и износа, по-висока степен на сигурност за продавача и купувача.

  • Пакетни програми

    Инвестбанк АД създаде специални бизнес пакети, включващи съвкупност от банкови продукти и услуги, необходими за удобно и сигурно...