ние сме партньори с нашите клиенти

Кредити /Инвестиционни кредити, кредитни линии, кредити за оборотни средства, кредити, обезпечени с финансов актив и др./

Инвестбанк АД предлага кредити и цялостни кредитни решения съобразно потребностите на клиента. Кредитните средства се отпускат при ясни условия, което Ви позволява ефективно да планирате своя бюджет. С използване на финансиране от Инвестбанк АД Вие можете по-лесно и по-бързо да реализирате желанията и проектите си.