ние сме партньори с нашите клиенти

Банкови гаранции

Кредити за фирми

  • Според Вашите нужди ползвате заем за осигуряване на оборотни средства или инвестиции
  • Ние можем да Ви предложим решения за финансиране на инвестициите Ви, съобразени с Вашите нужди и с изгодни срокове, лихва и погасителен план.
  • Ние сме готови да помогнем за постигането на Вашите бизнес цели, като Ви предоставим кредити за оборотни средства за финансиране и запълване на сезонни празноти в паричния поток на Вашата фирма
  • Имате възможност да планирате и управлявате по най-добрия начин финансовите си ресурси -погасителните планове са съобразени с договора и с бизнес цикъла на клиента. Погасителните планове, които банката предлага на своите клиенти, са гъвкави и отговарят на специфичните нужди на бизнеса.

 

Банкови гаранции

  • Банковата гаранция е твърдо и неотменяемо задължение на банката да изплати определена сума в случай на неизпълнение на задължения, поети от други лица или при настъпване на някакъв риск.
  • Подходящ инструмент в процеса на бизнеса на клиентите, който може да бъде свързан и с нормативните изисквания на дейността им

 

За повече информация можете да се обърнете към клоновете и офисите на банката.