ние сме партньори с нашите клиенти

Кредити и банкови гаранции

Кредити и банкови гаранции за корпоративни клиенти. Услуги от Инвестбанки АД. Банкови гаранции – за гарантиране на задължения към трети лица.