ние сме партньори с нашите клиенти

Информация за нашите депозити

Инвестбанк АД предлага различни видове депозити за корпоративни клиенти. Депозитните продукти са гъвкави, с висока доходност и разнообразие от срочности и валути. Вложенията в Инвестбанк АД са защитени от Фонда за гарантиране на влоговете в банките /ФГВБ/ при условия и размер, определени в Закона за гарантиране на влоговете в банките. За повече информация натиснете тук.

  • Стандартни депозити

    Разнообразие от срочности и валути, възможност за довнасяне на средства по депозитите.

  • стандартен

    Възможности за неограничено внасяне на суми по депозита и за теглене до 15% от сумата на депозита всеки месец

  • VIP депозит

    Ежемесечно изплащане на лихвата, изгодни условия, сигурност на вложените средства.