ние сме партньори с нашите клиенти

VISA Gold

VISA GOLD с чип е висок клас кредитна карта, която е символ на престиж и успех.

Кредитната карта Visa GOLD е особено важно средство за покупки за картодържателите, които търсят карта с отлично обслужване и достъп до допълнителни преимущества, както и карта, която се приема по целия свят. Ако Вашата страст е да се наслаждавате на удоволствията в живота, то тази карта е точно за Вас.

Чрез VISA Gold Вие си осигурявате финансова независимост и VIP обслужване навсякъде по света. Картата се издава в лева, евро или щатски долари на физически и юридически лица. Картата може да бъде издадена към картова разплащателна сметка и да се авторизира на база собствени средства или да ползва револвиращ кредит тип овърдрафт от страна на банката.

 

 

 

 

 

 

Предимства:

 • Висока степен на сигурностРазмер на кредитен лимит до 10 000 валутни единици
 • SMS – нотификация за извършени транзакции и наличност по сметка
 • Без такси за извършване на разплащания в търговски обекти в страната и чужбина
 • Възможност за издаване на допълнителни карти към основната при ползване на един кредитен лимит
 • Индивидуално определяне размера на средствата от овърдрафта, ползвани от всяка една карта (основна и допълнителни)
 • Възможност за промяна на оперативни лимити за разплащане индивидуално за всяка карта
 • Безплатна застраховка „ Помощ при пътуване в чужбина“
 • Предоставяне на месечни извлечения за извършени плащания на всяка една карта
 • 30-дневен безлихвен гратисен период в рамките на календарния месец
 • Възможност за пълно погасяване в гратисния период или чрез минимално месечно плащане в размер на 5% от общо формираното задължение в 15-дневен срок след изтичане на гратисния период
 • Възможност за ползване на картата и чрез мобилен телефон след регистриране в платформата за сигурни мобилни плащания услугата Mobb. Чрез услугата Mobb превръщате своя мобилен телефон в мобилен портфейл.
 • Възможност за регистриране на картата за услугата 3 D картова защита Verified by Visa, която осигурява най-високата степен на защита при онлайн разплащания
 • Изключителни преференции в луксозни хотели по програмата Visa Luxury Hotel Collection и допълнителни отстъпки в търговски обекти, посочени в каталозите на VISA Северна и Южна Америка, Европа, Азия и в редица онлайн търговци.