ние сме партньори с нашите клиенти

VISA FreeCard

За нуждите на практикуващите свободни професии

 

Новата международна кредитна карта на Инвестбанк VISA FreeCard е разработена специално за клиенти, практикуващи свободни професии. Фунционалният дизайн на картата е изцяло съобразен с нуждите и изискванията на хора със стабилни доходи, които не работят на трудов договор и се самоосигуряват.

VISA FreeCard накратко:

  • Без такса за издаване и преиздаване
  • Без такса за плащане на ПОС в страната и чужбина
  • Диверсифицирана лихва – по-ниска лихва при плащане на ПОС
  • Кандидатстване както чрез трудов договор, така и чрез данъчна декларация
  • 30-дневен гратисен период за погасяване на задълженията
  • Минимална месечна вноска в размер на 5 % от стойността на извършените транзакции и в пълен размер на натрупаната лихва и месечна такса за обслужване
  • SMS известяване за извършени транзакции и др.

 

За издаването на картата не са необходими депозити и друг вид обезпечения. Кредитният лимит се определя индивидуално – в зависимост от нивото на осигурителния доход.

Единствените документи, необходими са кандидатстване, са лична карта и копие от последната подадена данъчна декларация.