ние сме партньори с нашите клиенти

Кредитни карти

КРЕДИТНИ КАРТИ VISA BUSINESS и МASTERCARD BUSINESS

С бизнес кредитна карта от Инвестбанк можете да:

  • следите и управлявате лесно фирмените си разходи – всяка транзакция с картата се отразява в банковото извлечение по сметката с конкретно основание
  • ползвате заемни средства за покупка на стоки и услуги, необходими за дейността на Вашата компания
  • теглите заемни средства в брой от АТМ в страната или в чужбина
  • осигурите платежно средство на Вашите служители, чрез което да извършват фирмени плащания при определени условия и ограничения – дневен лимит и седмичен лимит за плащане и теглене в брой
  • извършвате плащания по служебни пътувания и командировки – транспорт, нощувки, храна и др.

Предимства на бизнес кредитните карти от Инвестбанк:

  • Гратисен период до 60 дни за всички транзакции, осъществени на ПОС в страната и чужбина, при погасяване на цялото задължение по картата в рамките на гратисния период
  • Безплатна застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“
  • Без такса за плащане в търговски обекти в страната и чужбина, както и за плащане в интернет
  • Минимално месечно погасяване – възможност за погасяване на 5% от задължението по картата плюс дължимите лихви и такси

Повече информация за предлаганите от нас кредитни карти можете да получите във всички финансови центрове на Инвестбанк в страната, както и на тел.: 0700 12 555.