ние сме партньори с нашите клиенти

Дебитни карти

С Business Debit Mastercard от Инвестбанк можете да:

  • следите и управлявате лесно фирмените си разходи – всяка транзакция с картата се отразява в банковото извлечение по сметката с конкретно основание
  • ползвате фирмени си средства за покупка на стоки и услуги, необходими за дейността на Вашата компания
  • теглите фирмени си средства в брой от АТМ в страната или в чужбина
  • осигурите платежно средство на Вашите служители, чрез което да извършват фирмени плащания при определени условия и ограничения – дневен лимит и седмичен лимит за плащане и теглене в брой
  • извършвате плащания по служебни пътувания и командировки – транспорт, нощувки, храна и др.

Имате възможност да заявите брой карти според Вашите нужди и потребности, като за всяка карта можете да поискате индивидуални оперативни лимити – брой и сума на транзакциите за ден и/или седмица.

Повече информация за Business Debit Mastercard можете да получите във всички финансови центрове на Инвестбанк в страната, както и на тел.: 0700 12 555.