RSS Към IBANK.BG >
корпоративен блог

Инвестбанк с изгодни условия по ипотечни кредити и кредити за малки и средни предприятия

29 Април 2015
landing_SME

Инвестбанк предлага изгодни кредити с промоционални условия. Промоцията по ипотечни кредити за покупка на имот и за рефинансиране е със срок до 30 юни,  и до 31 юли 2015 г. – за оборотни и инвестиционни кредити за малки и средни предприятия.

Ипотечните кредити, предлагани от Инвестбанк, могат да бъдат използвани за покупка на недвижим имот или за рефинансиране, като Банката финансира до 90 % от пазарната  цена, при изключително изгодни лихвени условия и преференциална лихва за първата година.

Предлагайки сигурност на клиентите си при планиране на разходите, кредитите на Инвестбанк са с фиксиран лихвен процент за първите пет години, а за останалия период се прилага прозрачно ценообразуване на база на международен пазарен индекс.   

Клиентите не дължат такси за отпускане, управление и предсрочно погасяване по кредитите.

Като бонус, Банката предлага на кредитополучателите издаването на кредитна карта с предварително одобрен лимит в размер на 5% от обезпечението, а клиентите могат да се възползват и от преференциални условия по застраховка „Злополука и заболяване”.

Кандидатствалите за кредит в срока на промоцията получават и допълнителни отстъпки от лихвата за целия срок на кредита.

Предложението на Инвестбанк към малкия и среден бизнес е съобразено със специфичните нужди на клиентите и включва гъвкави кредитни решения в зависимост от спецификите на бизнеса и бъдещите планове на клиентите. С кредитите за малки и средни предприятия клиентите имат възможност да планират и управляват по най-добрия начин финансовите си ресурси, без да нарушават своя бизнес  цикъл. Предлаганите от Инвестбанк кредити за оборотни средства или инвестиции са с изгодни срокове, лихви и погасителни планове, като клиентите имат възможност да ползват редица лихвени отстъпки. 

В периода на промоцията клиентите не дължат такса за проучване и изготвяне на становище, както и такса за поддържане на разплащателна сметка в лева за период от 12 месеца. Кредитополучателите могат да ползват допълнително и фирмена кредитна карта с предварително одобрен лимит.

Повече информация относно възможностите за финансиране клиентите могат да получат във всички финансови центрове и офиси на Инвестбанк в цялата страна, както и на тел. 0700 12 555 и ibank.bg

Публикувай коментар

Трябва да се логнете, за да публикувате коментар.