ние сме партньори с нашите клиенти

Финансови отчети

Финансов отчет към 30.06.2019 г.

Годишен финансов отчет към 31.12.2018 г.

Годишно оповестяване във връзка с изискванията на чл. 70 от Закона за кредитните институции и Регламент (ЕС) 575/2013 с данни към 31.12.2018 г.

Финансов отчет към 30.06.2018 г.

Годишен финансов отчет към 31.12.2017 г.

Годишно оповестяване във връзка с изискванията на чл. 70 от Закона за кредитните институции и Регламент (ЕС) 575/2013 с данни към 31.12.2017 г.

Финансов отчет към 30.06.2017 г.

Годишно оповестяване във връзка с изискванията на чл. 70 от Закона за кредитните институции и Регламент (ЕС) 575/2013 с данни към 31.12.2016 г.

Годишен финансов отчет към 31.12.2016 г.

Годишен финансов отчет към 31.12.2015 г.

Финансов отчет към 30.06.2016 г.

Годишно оповестяване във връзка с изискванията на чл. 70 от Закона за кредитните институции и Регламент (ЕС) 575/2013 с данни към 31.12.2015 г.

Годишен финансов отчет към 31.12.2014 г.

Финансов отчет към 30.06.2015 г.

Годишно оповестяване във връзка с изискванията на чл.70 от Закона за кредитните институции и Регламент (ЕС) 575/2013 с данни към 31.12.2014 г.

Годишен финансов отчет към 31.12.2013 г.

Оповестяване във връзка с изискванията на Наредба № 8 на БНБ за капиталовата адекватност на кредитните институции с данни към 31.12.2013 г.

Годишен финансов отчет към 31.12.2012 г.

Финансов отчет към 30.06.2013 г.

Оповестяване във връзка с изискванията на Наредба № 8 на БНБ за капиталовата адекватност на кредитните институции с данни към 31.12.2012 г.

Годишен финансов отчет към 31.12.2011 г.

Финансов отчет към 30.06.2012 г.

Оповестяване във връзка с изискванията на Наредба № 8 на БНБ за капиталовата адекватност на кредитните институции с данни към 31.12.2011 г.

Финансов отчет към 30.06.2011 г.

Годишен финансов отчет към 31.12.2010 г.

Оповестяване във връзка с изискванията на  Наредба № 8 на БНБ за капиталовата адекватност на кредитните институции с данни към 31.12.2010 г.

Финансов отчет към 30.06.2010 г.

Годишен финансов отчет към 31.12.2009 г.

Оповестяване във връзка с изискванията на Наредба № 8 на БНБ за капиталова адекватност на кредитните институции с данни към 31.12.2009 г.

Финансов отчет към 30.06.2009 г.

Годишен финансов отчет към 31.12.2008 г.

Оповестяване във връзка с изискванията на Наредба № 8 на БНБ за капиталова адекватност на кредитните институции с данни към 31.12.2008 г.

Финансов отчет към 30.06.2008 г.

Оповестяване във връзка с изискванията на Наредба № 8 на БНБ за капиталова адекватност на кредитните институции с данни към 31.12.2007 г.

Годишен финансов отчет към 31.12.2007 г.

Годишен финансов отчет към 31.12.2006 г.

Годишен финансов отчет към 31.12.2005 г.

Годишен финансов отчет към 31.12.2004 г.

Годишен финансов отчет към 31.12.2003 г.

Годишен финансов отчет към 31.12.2002 г.

Годишен финансов отчет към 31.12.2001 г.

Годишен финансов отчет към 31.12.2000 г.