ние сме партньори с нашите клиенти

Важни документи и връзки

Важни документи

Декларация за поверителност

Общи условия на „Инвестбанк“ АД за предоставяне на платежни услуги и откриване и обслужване на банкови сметки на юридически лица, еднолични търговци и физически лица, съгласно условията на Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС)

Рамков договор за платежни услуги

Общи условия на “Инвестбанк” АД за предоставяне на потребителски кредити

Общи условия на “Инвестбанк” АД за кредити за недвижими имоти на потребители

Общи условия на “Инвестбанк” АД за издаване и ползване на дебитни карти

Общи условия на “Инвестбанк” АД за издаване и ползване на кредитни карти

Общи условия за ползване на услугата Интернет банкиране на “Инвестбанк” АД

Общи условия на „Инвестбанк” АД за предоставяне на платежната услуга „Кредитен превод Юнистрийм”

Информационен бюлетин за вложителите относно защита на влоговете

Речник на стандартизираните термини от Националния списък на най-представителните услуги, свързани с платежна сметка

Брошура “Въпроси и отговори за гарантирането на влоговете”, издание 2019 г. на ФГВБ

Архив

Полезни връзки

Феста Холдинг АД

Българска фондова борса

Централен депозитар

Комисия за финансов надзор

БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ

България Иншурънс