ние сме партньори с нашите клиенти

Важни документи и връзки

Важни документи

Официални правила на игра с награди

Евро Брошура за правата на потребителите при извършване на плащания в Европа

Декларация за поверителност

Общи условия на „Инвестбанк“ АД за предоставяне на платежни услуги и откриване и обслужване на банкови сметки на юридически лица, еднолични търговци и физически лица, съгласно условията на Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС)

Рамков договор за платежни услуги

Практически указания за клиенти за прехвърляне на платежна система

Писмо до клиенти за отказ от изпълнение на нареждане за кредитен превод в евро

Общи условия на “Инвестбанк” АД за предоставяне на потребителски кредити

Общи условия на “Инвестбанк” АД за кредити за недвижими имоти на потребители

Обща информация по договори за кредит за недвижим имот

Общи условия на “Инвестбанк” АД за издаване и ползване на дебитни карти

Общи условия на “Инвестбанк” АД за издаване и ползване на кредитни карти

Общи условия за ползване на услугата Интернет банкиране на “Инвестбанк” АД

Общи условия на „Инвестбанк” АД за предоставяне на платежната услуга „Кредитен превод Юнистрийм”

Информационен бюлетин за вложителите относно защита на влоговете

Речник на стандартизираните термини от Националния списък на най-представителните услуги, свързани с платежна сметка

Брошура “Въпроси и отговори за гарантирането на влоговете”, издание 2021 г. на ФГВБ

Брошура на Европейската комисия “Вашите права при извършване на плащания в Европа”

Архив

Полезни връзки

Феста Хотели АД

България Иншурънс

Българска народна банка

Фонд за гарантиране на влоговете в банките 

Българска фондова борса

Централен депозитар

Комисия за финансов надзор

БОРИКА АД